tròng kính thông thường

150.000
Chống UV  
Chống trầy
Chống bám nước
220.000
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
336.000
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước

tròng kính chống ánh sáng xanh

Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ánh sáng xanh
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ánh sáng xanh
872.000976.000
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ánh sáng xanh
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ánh sáng xanh

Tròng đổi màu khi ra nắngXem tất cả

600.000
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ánh sáng xanh
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ánh sáng xanh
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ánh sáng xanh

Tròng độ cao siêu mỏng

-13%
630.000 550.000
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ASX
-25%
1.304.000 980.000
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ASX
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ASX
-25%
2.520.000 1.890.000
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ASX