TRÒNG KÍNH MỎNG CHIẾT SUẤT 1.60

Tròng kính mỏng chiết suất 1.60 sẽ mỏng hơn tròng kính thông thường 1.56 từ 10-15% cùng số độ. Phù hợp với độ cận khoảng 3.00 – 4.50 độ.

600.000
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ASX
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ASX
1.650.000
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ASX