tròng kính thông thường

Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước

tròng kính chống ánh sáng xanh

Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ánh sáng xanh
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ánh sáng xanh
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ánh sáng xanh

Tròng đổi màu khi ra nắngXem tất cả

Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ánh sáng xanh
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ánh sáng xanh
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ánh sáng xanh
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ánh sáng xanh

Tròng độ cao siêu mỏng

Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ASX
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ASX
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ASX
-13%
2.200.000
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ASX