tròng kính thông thường

150.000
Chống UV  
Chống trầy
Chống bám nước
220.000
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
336.000
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước

tròng kính chống ánh sáng xanh

-10%
480.000 432.000
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ánh sáng xanh
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ánh sáng xanh
-10%
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ánh sáng xanh
-10%
1.238.000 1.114.200
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ánh sáng xanh

Tròng đổi màu khi ra nắngXem tất cả

-10%
580.000 522.000
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ánh sáng xanh
-10%
828.000 745.000
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ánh sáng xanh
-10%
1.650.000 1.485.000
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ánh sáng xanh
-10%
3.338.000 3.004.000
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ánh sáng xanh

Tròng độ cao siêu mỏng

-10%
600.000 540.000
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ASX
-10%
1.100.000 990.000
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ASX
-10%
1.200.000 1.080.000
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ASX
-15%
2.520.000 2.142.000
Chống UV
Chống trầy
Chống bám nước
Chống ASX