Celebrity 19510.C3

480.000

Gọng kính Celebrity 19510-C3 làm bằng kim loại siêu bền, siêu cứng cáp.