Celebrity 8804.C2

480.000

Gọng kính Celebrity 8804-C2 làm bằng kim loại siêu bền, siêu cứng cáp.