Celebrity 8804.C3

480.000

Gọng kính Celebrity  8804-C3 làm bằng kim loại siêu bền, siêu cứng cáp.