Celebrity 8804.C5

480.000

Gọng kính Celebrity 8804-C5 làm bằng kim loại siêu bền, siêu cứng cáp.