Celebrity 8805-C2

480.000

Gọng kính Celebrity 8047.C4 làm bằng kim loại siêu bền, siêu cứng cáp.