Celebrity 8806.C2

480.000

Gọng kính Celebrity 8806-C2 làm bằng kim loại siêu bền, siêu cứng cáp.