GM South Side

Gọng kính GM South Side được thiết kế theo vuông năng động, phù hợp với các bạn có khuôn mặt bầu và trái xoan.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.