Gz 1207.C2

244.000

Gọng kính GZ 1207-C2 chất liệu nhựa dẻo siêu nhẹ, bền màu, và lắp được tròng với độ cao.

Hết hàng