Gz 1207.C3

219.600

Tiết kiệm được 24.400

Gọng kính GZ 1207-C3 chất liệu nhựa dẻo siêu nhẹ, bền màu, và lắp được tròng với độ cao.