Gz 2796.C2

522.000

Tiết kiệm được 58.000

Gọng kính Gz 8829.H  làm bằng kim loại siêu bền, siêu cứng cáp