Gz 29192.C1

219.600

Tiết kiệm được 24.400

Gọng kính Gz 29192.C1 làm bằng kim loại siêu bền, siêu cứng cáp