Gz 2984-C3

220.000

Gọng kính Gz 2984-C3  làm bằng kim loại siêu bền, siêu cứng cáp