Gz 31023.H

280.000

Gọng kính Gz 31023-H  làm bằng kim loại siêu bền, siêu cứng cáp