Gz 31032.D

280.000

Gọng kính Gz 31032-D  làm bằng kim loại siêu bền, siêu cứng cáp