Gz 31032.H

280.000

Gọng kính Gz 31032-H  làm bằng kim loại siêu bền, siêu cứng cáp