Gz 31032.V

252.000

Tiết kiệm được 28.000

Gọng kính Gz 31032-V  làm bằng kim loại siêu bền, siêu cứng cáp