Gz 31032.V

280.000

Gọng kính Gz 31032-V  làm bằng kim loại siêu bền, siêu cứng cáp