Gz 58443.C5

440.000

Gọng kính GZ 58443-C5 với chất liệu nhựa và kim loại giúp người mang kính được nhẹ nhàng, thoải mái và trọng lượng không quá nặng đè lên sống mũi.

Hết hàng