Gz 6214-C5

250.000

Gọng kính 6214-C5 làm bằng chất liệu nhựa TR90 kết hợp kim loại . Dáng kính Clubmaster phù hợp với mọi khuôn mặt.