Gz 72261-D

180.000

Gọng kính Gz 8863.B  làm bằng kim loại siêu bền, siêu cứng cáp