Gz 80573.C4

440.000

Gọng kính GZ 80573-C4 với chất liệu kim loại giúp người mang kính được nhẹ nhàng, thoải mái và trọng lượng không quá nặng đè lên sống mũi.

Hết hàng