Gz 80573.C6

440.000

Gọng kính GZ 80573-C6 với chất liệu kim loại giúp người mang kính được nhẹ nhàng, thoải mái và trọng lượng không quá nặng đè lên sống mũi.

Hết hàng