Gz 8829.H

250.000 225.000

Tiết kiệm được 25.000

Gọng kính Gz 8829.H  làm bằng kim loại siêu bền, siêu cứng cáp