Gz KL9330-C3

380.000

Gọng kính Gz 8829.H  làm bằng kim loại siêu bền, siêu cứng cáp