GZ M2077.C6

380.000

Gọng kính GZ M2077-C6 với chất liệu nhựa và kim loại giúp người mang kính được nhẹ nhàng, thoải mái và trọng lượng không quá nặng đè lên sống mũi.