Gz M2151.C5

380.000

Gọng kính GZ M2151-C5 với chất liệu nhựa và kim loại giúp người mang kính được nhẹ nhàng, thoải mái và trọng lượng không quá nặng đè lên sống mũi.

Hết hàng