Gz M2175.C7

380.000

Gọng kính GZ M2175-C7 với chất liệu nhựa và kim loại giúp người mang kính được nhẹ nhàng, thoải mái và trọng lượng không quá nặng đè lên sống mũi.

Hết hàng