GZ M3060.C1

380.000

Gọng kính GZ M3060-C1 với chất liệu nhựa và kim loại giúp người mang kính được nhẹ nhàng, thoải mái và trọng lượng không quá nặng đè lên sống mũi.