Gz OF5137.B

342.000

Tiết kiệm được 38.000

Gọng kính Gz OF5137.B  làm bằng kim loại siêu bền, siêu cứng cáp