Plastic 6132

384.000

Gọng kính GZ 6132-C4 với chất liệu nhựa và kim loại giúp người mang kính được nhẹ nhàng, thoải mái và trọng lượng không quá nặng đè lên sống mũi.

TímTím
HồngHồng
Xóa