Tròng cận cho kính bơi GlassyZone

600.0001.200.000

Lắp tròng cận, viễn, loạn theo số độ từng mắt lên kính bơi. Hầu hết các mẫu kính bơi đều có thể lắp được.