Tròng kính chống UV Chemi U2 1.56

297.000

Tiết kiệm được 33.000

Độ cận Độ loạn
≤8 độ ≤2 độ
≤4 độ ≤4 độ