Tròng kính đổi màu lọc ánh sáng xanh Essilor Crizal Easy UV Classic 1.56

1.782.0002.698.200

Độ cận Độ loạn
≤6 độ ≤2 độ