Tròng kính đổi màu chống ánh sáng xanh Elements Blue UV Cut Photo Grey

1.062.0002.232.000

Chiết suất 1.56

Độ cận Độ loạn
≤6 độ ≤2 độ

Chiết suất 1.60

Độ cận Độ loạn
≤8 độ ≤2 độ

Chiết suất 1.67

Độ cận Độ loạn
≤12 độ ≤2 độ