Tròng kính chống ánh sáng xanh Chemi U6 1.56

432.000

Tiết kiệm được 48.000

Độ cận Độ loạn
≤ 6 độ ≤2 độ