Tròng kính mỏng chống ánh sáng xanh Chemi U6 1.60

784.800

Tiết kiệm được 87.200

Độ cận Độ loạn
≤10 độ ≤2 độ
≤8 độ ≤3 độ
≤6 độ ≤4 độ
Độ mỏng tròng kính tối ưu và thẩm mỹ nhất cho độ cận từ 2 – 5 độ