Tròng kính chống ánh sáng xanh Elements Blue UV Cut 1.56

432.000

Tiết kiệm được 48.000

Độ cận Độ loạn
≤6 độ ≤2 độ