Tròng kính chống ánh sáng xanh Elements Blue UV Cut 1.60 AS

882.000

Tiết kiệm được 98.000

Độ cận Độ loạn
≤8 độ ≤2 độ

 

Độ cận Độ loạn
≤6 độ ≤4 độ