Tròng kính chống ánh sáng xanh ExFash 1.56

432.000

Tiết kiệm được 48.000

Độ cận Độ loạn
≤8 độ ≤2 độ
≤6 độ ≤4 độ