Tròng kính chống ánh sáng xanh Stellify Blue Control 1.55

630.000680.000

Tròng kính chống tia UV và ánh sáng xanh
* Sử dụng cho

  • Độ cận: từ 0 đến 6 độ
  • Độ loạn từ: 0 đến 2 độ 
  • Phù hợp cho độ cận từ 0 đến 4 độ
Loại tròng : Không có độ loạn
+ -3 more
Bỏ lựa chọn
trong kinh anh sang xanh
Tròng kính chống ánh sáng xanh Stellify Blue Control 1.55