Tròng kính chống ánh sánh xanh BlueUV Capture Crizal Rock

1.114.0003.555.000

CHIẾT SUẤT 1.56:

Độ cận Độ loạn
≤6 độ ≤2 độ

 

CHIẾT SUẤT 1.60 (Mỏng và nhẹ hơn 15% so với chiết suất 1.56)

Độ cận Độ loạn
≤8 độ ≤2 độ

 

CHIẾT SUẤT 1.67 (Mỏng và nhẹ hơn 30% so với chiết suất 1.56)

Độ cận Độ loạn
≤10 độ ≤2 độ