Tròng kính chống ánh sánh xanh Essilor Crizal Rock BlueUV Capture

1.168.0002.052.000

CHIẾT SUẤT 1.56:

Độ cận Độ loạn
≤6 độ ≤2 độ

 

CHIẾT SUẤT 1.60 (Mỏng và nhẹ hơn 15% so với chiết suất 1.56)

Độ cận Độ loạn
≤8 độ ≤2 độ