Tròng kính siêu mỏng đổi màu lọc ánh sáng xanh Zinmy 1.60 -1.67

1.602.0002.232.000

Chiết suất 1.60

Độ cận Độ loạn
≤6 độ ≤4 độ

Chiết suất 1.67

Độ cận Độ loạn
≤12 độ ≤4 độ

Độ loạn từ 2.25 đến 4.00 độ Phụ thu thêm 50,000 đồng cho mỗi mắt.