Tròng kính đổi màu Vis-Care 1.56

702.000

Tiết kiệm được 78.000

Độ cận Độ loạn
≤6 độ ≤4 độ
Độ mỏng tròng kính tối ưu và thẩm mỹ nhất cho độ cận từ 0 – 2 độ