Tròng kính Crizal Sapphire HR Blue UV Capture

2.950.0003.950.000

Độ cận Độ loạn
≤6 độ ≤2 độ