Tròng kính Exfash Infinity 1.60

540.000

Tiết kiệm được 60.000

Hết hàng

Độ cận Độ loạn
≤10 độ ≤2 độ
≤6 độ ≤4 độ
Độ mỏng tròng kính tối ưu và thẩm mỹ nhất cho độ cận từ 2 – 5 độ