Tròng kính siêu mỏng Chemi U1 1.67

630.000

Tiết kiệm được 70.000

Độ cận Độ loạn
≤12 độ ≤2 độ
Độ mỏng tròng kính tối ưu và thẩm mỹ nhất cho độ cận từ 4 – 8 độ