Tròng kính không bể Excelite SV 1.53 Trivex Zaphire-SX

1.350.000

Tiết kiệm được 150.000

Sử dụng cho
Độ cận: từ 0 đến 4 độ ( Độ loạn: từ 0 đến 2 độ)
Độ viễn: từ 0 đến 4 độ (Độ loạn: từ 0 đến 4 độ)