Tròng kính mỏng lọc ánh sáng xanh Essilor Crizal Prevencia 1.60AS

2.050.200

Tiết kiệm được 227.800

Độ cận Độ loạn
≤10 độ ≤2 độ